วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลออกประจำวันเสาร์

 สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลออกประจำวันเสาร์

ส 01/04/2538 รางวัลที่ 1 427039 สองตัวล่าง 06 เลขท้าย 3 ตัว 254 926 674 978
ส 01/07/2538 รางวัลที่ 1 939901 สองตัวล่าง 19 เลขท้าย 3 ตัว 423 940 667 379
ส 16/09/2538 รางวัลที่ 1 876454 สองตัวล่าง 51 เลขท้าย 3 ตัว 558 297 582 802
ส 16/12/2538 รางวัลที่ 1 952808 สองตัวล่าง 68 เลขท้าย 3 ตัว 732 540 639 064
ส 30/12/2538 รางวัลที่ 1 327686 สองตัวล่าง 04 เลขท้าย 3 ตัว 748 456 145 928
ส 16/03/2539 รางวัลที่ 1 019128 สองตัวล่าง 27 เลขท้าย 3 ตัว 673 798 949 523
ส 01/06/2539 รางวัลที่ 1 869656 สองตัวล่าง 81 เลขท้าย 3 ตัว 422 126 961 534
ส 16/11/2539 รางวัลที่ 1 951083 สองตัวล่าง 21 เลขท้าย 3 ตัว 168 349 580 577
ส 01/02/2540 รางวัลที่ 1 750792 สองตัวล่าง 57 เลขท้าย 3 ตัว 402 771 703 079
ส 01/03/2540 รางวัลที่ 1 976779 สองตัวล่าง 98 เลขท้าย 3 ตัว 148 414 791 364
ส 16/08/2540 รางวัลที่ 1 156967 สองตัวล่าง 30 เลขท้าย 3 ตัว 235 957 596 569
ส 01/11/2540 รางวัลที่ 1 974210 สองตัวล่าง 39 เลขท้าย 3 ตัว 830 877 283 064
ส 02/05/2541 รางวัลที่ 1 663807 สองตัวล่าง 72 เลขท้าย 3 ตัว 202 946 143 325
ส 16/05/2541 รางวัลที่ 1 840043 สองตัวล่าง 63 เลขท้าย 3 ตัว 984 258 981 950
ส 01/08/2541 รางวัลที่ 1 748493 สองตัวล่าง 22 เลขท้าย 3 ตัว 015 001 771 862
ส 16/01/2542 รางวัลที่ 1 190611 สองตัวล่าง 13 เลขท้าย 3 ตัว 186 543 854 976
ส 16/10/2542 รางวัลที่ 1 410227 สองตัวล่าง 28 เลขท้าย 3 ตัว 468 750 304 467
ส 01/04/2543 รางวัลที่ 1 963948 สองตัวล่าง 99 เลขท้าย 3 ตัว 018 511 535 477
ส 01/07/2543 รางวัลที่ 1 674071 สองตัวล่าง 29 เลขท้าย 3 ตัว 190 689 761 946
ส 16/09/2543 รางวัลที่ 1 046251 สองตัวล่าง 05 เลขท้าย 3 ตัว 230 860 806 933
ส 16/12/2543 รางวัลที่ 1 969676 สองตัวล่าง 91 เลขท้าย 3 ตัว 605 313 267 555
ส 30/12/2543 รางวัลที่ 1 119451 สองตัวล่าง 31 เลขท้าย 3 ตัว 357 985 763 600
ส 16/06/2544 รางวัลที่ 1 762394 สองตัวล่าง 75 เลขท้าย 3 ตัว 922 606 395 550
ส 01/09/2544 รางวัลที่ 1 119067 สองตัวล่าง 14 เลขท้าย 3 ตัว 532 218 294 145
ส 01/12/2544 รางวัลที่ 1 737033 สองตัวล่าง 49 เลขท้าย 3 ตัว 713 461 773 925
ส 16/02/2545 รางวัลที่ 1 330853 สองตัวล่าง 92 เลขท้าย 3 ตัว 167 820 088 769
ส 16/03/2545 รางวัลที่ 1 659152 สองตัวล่าง 04 เลขท้าย 3 ตัว 370 066 707 943
ส 01/06/2545 รางวัลที่ 1 161149 สองตัวล่าง 02 เลขท้าย 3 ตัว 485 328 643 879
ส 16/11/2545 รางวัลที่ 1 915344 สองตัวล่าง 55 เลขท้าย 3 ตัว 906 789 843 191
ส 01/02/2546 รางวัลที่ 1 456370 สองตัวล่าง 94 เลขท้าย 3 ตัว 229 806 429 661
ส 01/03/2546 รางวัลที่ 1 441022 สองตัวล่าง 42 เลขท้าย 3 ตัว 628 707 026 322
ส 16/08/2546 รางวัลที่ 1 354771 สองตัวล่าง 00 เลขท้าย 3 ตัว 496 271 206 624
ส 01/11/2546 รางวัลที่ 1 941438 สองตัวล่าง 47 เลขท้าย 3 ตัว 866 156 216 264
ส 16/10/2547 รางวัลที่ 1 355858 สองตัวล่าง 62 เลขท้าย 3 ตัว 162 200 438 890
ส 16/04/2548 รางวัลที่ 1 119327 สองตัวล่าง 10 เลขท้าย 3 ตัว 081 968 346 627
ส 16/07/2548 รางวัลที่ 1 477452 สองตัวล่าง 13 เลขท้าย 3 ตัว 757 150 460 642
ส 01/10/2548 รางวัลที่ 1 766482 สองตัวล่าง 24 เลขท้าย 3 ตัว 766 551 792 275
ส 01/04/2549 รางวัลที่ 1 738365 สองตัวล่าง 95 เลขท้าย 3 ตัว 064 955 301 522
ส 01/07/2549 รางวัลที่ 1 952890 สองตัวล่าง 65 เลขท้าย 3 ตัว 126 183 017 839
ส 16/09/2549 รางวัลที่ 1 217948 สองตัวล่าง 41 เลขท้าย 3 ตัว 916 290 864 121
ส 16/12/2549 รางวัลที่ 1 147977 สองตัวล่าง 45 เลขท้าย 3 ตัว 439 694 647 197
ส 30/12/2549 รางวัลที่ 1 778584 สองตัวล่าง 07 เลขท้าย 3 ตัว 811 403 164 971
ส 16/06/2550 รางวัลที่ 1 393194 สองตัวล่าง 41 เลขท้าย 3 ตัว 989 907 424 589
ส 01/09/2550 รางวัลที่ 1 331810 สองตัวล่าง 69 เลขท้าย 3 ตัว 293 520 518 505
ส 01/12/2550 รางวัลที่ 1 113410 สองตัวล่าง 18 เลขท้าย 3 ตัว 659 627 485 418
ส 16/02/2551 รางวัลที่ 1 137054 สองตัวล่าง 80 เลขท้าย 3 ตัว 512 630 344 892
ส 01/03/2551 รางวัลที่ 1 936685 สองตัวล่าง 05 เลขท้าย 3 ตัว 056 085 371 691
ส 16/08/2551 รางวัลที่ 1 380377 สองตัวล่าง 36 เลขท้าย 3 ตัว 457 744 161 445
ส 01/11/2551 รางวัลที่ 1 272028 สองตัวล่าง 76 เลขท้าย 3 ตัว 421 285 333 929
ส 02/05/2552 รางวัลที่ 1 294452 สองตัวล่าง 11 เลขท้าย 3 ตัว 222 549 947 301
ส 16/05/2552 รางวัลที่ 1 111411 สองตัวล่าง 54 เลขท้าย 3 ตัว 368 838 362 892
ส 01/08/2552 รางวัลที่ 1 154986 สองตัวล่าง 92 เลขท้าย 3 ตัว 688 239 421 374
ส 16/01/2553 รางวัลที่ 1 073577 สองตัวล่าง 67 เลขท้าย 3 ตัว 413 459 781 646
ส 16/10/2553 รางวัลที่ 1 621377 สองตัวล่าง 42 เลขท้าย 3 ตัว 310 518 385 872
ส 16/04/2554 รางวัลที่ 1 825988 สองตัวล่าง 44 เลขท้าย 3 ตัว 263 213 397 593
ส 16/07/2554 รางวัลที่ 1 116556 สองตัวล่าง 12 เลขท้าย 3 ตัว 227 052 534 609
ส 01/10/2554 รางวัลที่ 1 511052 สองตัวล่าง 15 เลขท้าย 3 ตัว 104 189 499 957
ส 16/06/2555 รางวัลที่ 1 159373 สองตัวล่าง 51 เลขท้าย 3 ตัว 238 479 547 790
ส 01/09/2555 รางวัลที่ 1 329997 สองตัวล่าง 07 เลขท้าย 3 ตัว 148 598 639 736
ส 01/12/2555 รางวัลที่ 1 110443 สองตัวล่าง 43 เลขท้าย 3 ตัว 434 553 489 303

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น