วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หน้าปกแม่นจริงvsหุ้นไทย

หน้าปกแม่นจริงvsหุ้นไทย
เน้นหลักหน่วยบน

0-1-2-3-4-6 ออก 064
0-3-6-7-1-2 ออก 562
1-3-4-5-7-0 ออก 470
0-1-2-3-5-4 ออก 501
3-7-0-1-5    ออก 418
0-1-2-3-4-7 ออก 727
0-1-2-3-4-8 ออก 373
1-7-0-2-4    ออก 900
5-0-1-2-4-6 ออก 050
0-1-4-7-2-3 ออก 590
4-0-1-2-5-7 ออก 877
0-1-3-7-2-4 ออก 997
0-1-7-3-5-2 ออก 143
0-1-2-3-4-5 ออก 025
2-3-4-7-0-1 ออก 343
0-1-2-3-4-5 ออก 694
0-2-3-7-5-9 ออก 500
0-1-2-7-3-4 ออก 443
1-2-3-4-0-5 ออก 524
0-1-2-3-4-5 ออก 358
2-3-4-0-1-5 ออก 981
0-1-7-2-3-5 ออก 566
1-7-0-2-3-4 ออก .......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น